Impact op afstand - Brigit Kolen

10 Toetsing

129 129 132

10.1 Overwegingen bij toetsen op afstand 10.2 Inspiratie voor toetsvormen

Bijlage 1 Synchroon of asynchroon? Bijlage 2 Welke tool bij welk doel? Bijlage 3 Mag ik deze app gebruiken?

140 142 144

Aanbevolen literatuur

145

Literatuurlijst

147

Register

151

Made with FlippingBook Publishing Software