Begeleiden van actief leren - Linda van den Bergh & Anje Ros

Online studiemateriaal

Op www.coutinho.nl/begeleidenvanactiefleren2 vind je het studiemateri aal bij dit boek. Dit materiaal bestaat uit: • filmpjes met transcripties en vragen • bronnen • checklists Docenten kunnen via de site docentenmateriaal aanvragen. Dit bestaat uit po werpoints, extra filmpjes met vragen en een handreiking voor docenten met tips voor het gebruik van dit boek en suggesties voor werkvormen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker