Begeleiden van actief leren - Linda van den Bergh & Anje Ros

171 172 176 181 184 186 189

7 De actief lerende leerkracht

7.1 Belang van een voortdurende professionele ontwikkeling

7.2 Doelgericht leren

7.3 Samen leren met collega’s

7.3.1 Feedback geven en krijgen

7.4 Je eigen leerproces sturen en bewaken

7.5 Samenvatting

191

Literatuur

198

Register

203

Over de auteurs

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker