Natuuronderwijs inzichtelijk - Carla Kersbergen & Amito Haarhuis

1 Planten

Bestuiving ). Dit zorgt voor een grote veelvormigheid binnen de groep van de bloemplanten. Na de bestuiving vindt de bevruchting plaats in het vruchtbeginsel van de bloem (zie § 1.3.5 Bevruchting ). Nu kan het zaad zich ontwikkelen in het vruchtbeginsel. Het vruchtbeginsel groeit uit tot een vrucht met daarin het rijpe zaad. Daarom noemt men bloemplanten ook wel bedektzadigen .

kastanje straatgras Tot de groep van de bloemplanten behoren loofbomen, struiken en kruidachtige planten. Afbeelding 1.1.6b Verschillende soorten bloemplanten vlier witte dovenetel

tomaat

kastanje met bolster

Bij een bloemplant zitten de zaden in een vrucht. Afbeelding 1.1.6c Vruchten van bloemplanten

34

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online