Natuuronderwijs inzichtelijk - Carla Kersbergen & Amito Haarhuis

1.1 Indeling van het plantenrijk

vraag 1 Kun jij de voorgaande vragen beantwoorden? Welke vragen vind je lastig om te beantwoorden? Hoofdstuk 1 gaat in op allerlei aspecten van het plantenrijk. Daarin zul je zeker de antwoorden op deze vragen vinden. De groene wereld van de planten Als je tegen iemand zegt: ‘Volgens mij heb je groene vingers!’, bedoel je dat iemand zijn planten goed kan verzorgen. De kleur groen wordt niet voor niets geassocieerd met planten. Het is een belangrijk gemeenschappelijk kenmerk van de meeste planten. Of je nu naar algen in het water, een varen in het bos, een paardenbloem in het gras, een bos rozen, een dennenboom of een appel boom kijkt: al deze verschillende planten hebben een groene kleur door het bladgroen dat in de cellen van planten zit. Dierlijke cellen bevatten geen blad groen. Als een plant bladeren heeft, zit het bladgroen (de naam zegt het al) voornamelijk in de bladeren. Bladgroen speelt een belangrijke rol bij de fotosynthese . Dit is het proces dat planten in staat stelt om met behulp van zonlicht hun eigen voedsel te maken (zie § 1.2.2 De bouw en functie van bladeren ). Door deze eigenschap vormen planten een onmisbare schakel in bijna alle voedselketens (zie § 4.1.2 Voedselrelaties in een ecosysteem ). De groene wereld van de planten is heel gevarieerd. Tot nu toe zijn er 500.000 verschillende plantensoorten ontdekt en er worden, met name in het tropisch regenwoud, nog steeds nieuwe soorten ontdekt. Deze diversiteit aan soorten in het plantenrijk kun je indelen in een aantal hoofd- en subgroepen . De in deling is gebaseerd op de mate van verwantschap tussen soorten. In § 2.1.1 Kenmerken wordt het systeem achter de indeling van het planten- en het die renrijk verder toegelicht en uitgewerkt voor het dierenrijk. In deze paragraaf staan de vijf herkenbaarste hoofdgroepen met een paar belangrijke subgroepen centraal (zie afbeelding 1.1.1). De bouw van planten en de manier waarop ze zich voortplanten, vormen karakteristieke kenmerken die gebruikt worden bij de indeling van het plantenrijk. Aan de hand van deze kenmerken worden de vijf hoofdgroepen besproken.

1

1.1.1

1

1

1

1

1

1

25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online