Lessen in orde in het mbo - Peter Teitler & Ruben Teitler

18.4 Hyperactieve studenten

341 342 342 345 345 345

18.4.1 Strategisch handelen bij hyperactieve studenten 18.4.2 Een effectieve aanpak bij hyperactieve studenten

19 Studenten met problemen in de sociale omgang

19.1 Inleiding

19.2 Studenten die worden afgewezen door medestudenten

19.2.1 Strategisch handelen bij studenten die worden afgewezen door medestudenten 19.2.2 Een effectieve aanpak bij studenten die worden afgewezen door medestudenten 347 19.3.1 Strategisch handelen bij schuwe en teruggetrokken studenten 347 19.3.2 Een effectieve aanpak bij schuwe en teruggetrokken studenten 347 19.4 Studenten met een autismespectrumstoornis (ASS) 348 19.4.1 Strategisch handelen bij studenten met problemen in het autistisch spectrum 349 19.4.2 Een effectieve aanpak bij studenten met problemen in het autistisch spectrum 350 346 346 19.3 Schuwe of teruggetrokken studenten

20 Meerbegaafde studenten

353 353 354 354

20.1 Inleiding

20.2 Leerproblemen en gedragsproblemen

20.3 Een effectieve aanpak

Literatuur

356

Register

363

Over de auteurs

375

Made with FlippingBook flipbook maker