Lessen in orde in het mbo - Peter Teitler & Ruben Teitler

13.4 Een negatief relatiepatroon doorbreken

271 271 272 273 275 275 277 279 282 282 283 284 287 288 290 292 295 295 296 296 298 299 300 301 302 305 305 306 308 310 310 310 311 312 314 293 294

13.4.1 Iets onverwachts doen 13.4.2 De regie overnemen

13.5 Samenvatting

14 Goochelen met aandacht

14.1 Inleiding

14.2 Goochelen met het onderwerp

14.2.1 Uitleggen of verantwoording afleggen

14.3 Goochelen met tijd en plaats 14.3.1 Goochelen met tijd

14.3.2 Goochelen met plaats

14.4 Goochelen van inhoud naar betrekking

14.5 Studenten die kwaad zijn

14.5.1 De judoaanpak: geluk in plaats van gelijk

14.5.2 De persoonlijke aanval

14.6 Samenvatting

Deel 4 Het gedrag van ouders

Inleiding

15 De relatie tussen het roc en ouders

15.1 Inleiding

15.2 Ouderbetrokkenheid

15.2.1 Groepen ouders die minder betrokken zijn

15.2.2 Structurele inbedding

15.3 Wederzijdse verwachtingen

15.3.1 Achtergronden van communicatieproblemen tussen roc’s en ouders 15.3.2 Ouders mogen van het roc informatie verwachten 15.3.3 Ouders mogen van het roc communicatie verwachten 15.3.4 Het roc mag van ouders informatie verwachten

15.4 Het oudergesprek

15.4.1 Structuur van het gesprek

15.4.2 Professioneel communiceren met ouders

15.5 Opvoeders op één lijn

15.5.1 Op de opleiding gelden andere regels dan thuis

15.5.2 Regels zijn geen doel op zich

15.5.3 Hiërarchie in de complementaire docent-ouderrelatie

15.5.4 Als er een probleem is

15.6 Samenvatting

Made with FlippingBook flipbook maker