Lessen in orde in het mbo - Peter Teitler & Ruben Teitler

9 Opvoeders op één lijn

181 181 181 182 183 187 189 190 190 191 192 193 194 195 196 198 200 201 206 207 209 211 213 215 215 215 217 217 218 219 219 220 220 221 221 222 222 223 223 224 227

9.1 Inleiding

9.2 Samenwerken

9.2.1 Gevolgen van niet of te weinig samenwerken

9.2.2 Een pathologisch systeem 9.2.3 Perverse triades tussen roc en thuis 9.3 Docenten motiveren voor samenwerken

9.3.1 ‘Studenten moeten er maar aan wennen’

9.3.2 Weerstand

9.3.3 Vrees voor aantasting van autonomie 9.3.4 Vrees voor een rigide structuur

9.3.5 Vrees voor verzandende afspraken door gebrek aan structuur 9.4 Teamontwikkeling: van een organisatie met professionals naar een professionele organisatie

9.4.1 Groepsdynamische factoren

9.4.2 Afspreken dat je wilt en moet samenwerken

9.4.3 Draagvlak creëren

9.4.4 Training

9.4.5 Van T1 naar T4: ontwikkelingsfasen van een team

9.5 Collega’s aanspreken op hun gedrag 9.5.1 Fouten maken en erkennen

9.5.2 Collega’s aanspreken op fouten 9.5.3 Feedback geven en krijgen

9.6 Samenvatting

10 Teamafspraken over consequenties

10.1 Inleiding

10.2 Waarom houden studenten zich niet aan de regels? 10.3 Methodieken voor gedragsverandering 10.3.1 Gedragsmodificatie (behaviour modification)

10.3.2 Andere methoden

10.4 Straffen of belonen?

10.4.1 Ontwikkeling van de hersenen

10.5 Straffen

10.5.1 De strafmaat 10.5.2 Soort straf 10.5.3 Differentiatie 10.5.4 Herstelrecht 10.5.5 De wet van 3:1

10.6 Uniformiteit

10.6.1 Gelijke monniken, ongelijke kappen 10.6.2 Uniforme omgang met probleemgedrag

10.7 Samenvatting

Made with FlippingBook flipbook maker