Lessen in orde in het mbo - Peter Teitler & Ruben Teitler

6.7 Een klas met gedrag uit de straatcultuur

153 153 153 154

6.7.1 Hoe ontstaat zulk gedrag?

6.7.2 Studenten met straatcultuurgedrag moet je aan je binden

6.8 Samenvatting

Deel 2 Het gedrag in het roc

155

Inleiding

156

7 Pedagogisch klimaat: drie uitgangspunten

157 157 157 158 159 160 160 160 162 165 167 167 168 170 170 171 172 173

7.1 Inleiding

7.2 Pedagogische uitgangspunten: het gezin

7.2.1 Structuur bieden 7.2.2 Opvoeders op één lijn

7.2.3 Consequent nakomen van gemaakte afspraken en regels

7.3 Pedagogische uitgangspunten: het roc 7.3.1 Wie heeft de regie in de klas?

7.3.2 Wat doet structuur?

7.4 Samenvatting

8 Structuur bieden

8.1 Inleiding

8.2 Continuüm van regelgeleid gedrag in het gezin 8.3 Continuüm van regelgeleid gedrag op het roc

8.3.1 Vertrouwen in studenten 8.4 Hoe komen goede regels tot stand? 8.4.1 Principe of uitgangspunt

8.4.2 Waarde 8.4.3 Regel

173 8.4.4 Consequente uitvoering, voorspelbaarheid, acceptatie en norm 173 8.5 Wat is een goede regel? 174 8.5.1 Relatie tussen waarden en regels 175 8.6 Soorten regels 176 8.6.1 Regels van het roc 176 8.6.2 Docentregels 177 8.6.3 Lokaalregels en locatieregels 177 8.6.4 Studentgebonden regels 177 8.6.5 Afspraken 178 8.6.6 Routines, richtlijnen en gedragscodes 178 8.7 Samenvatting 178

Made with FlippingBook flipbook maker