Inleiding organisatiekunde - Ten Berge, Oteman & Winckels

www.coutinho.nl/organisatiekunde7 Met de code in dit boek heb je 12 maanden toegang tot je online studiemate- riaal. Dit materiaal bestaat uit een toolbox (werkboek), een extra doorlopende case met vragen, interactieve zelftoetsen, samenvattingen van ieder hoofdstuk, een begrippenlijst en begrippentrainer, en links naar filmpjes. Om je studiemateriaal te activeren heb je onderstaande code nodig. Ga naar www.coutinho.nl/organisatiekunde7 en volg de instructies.

‘A mind is like a parachute, it does not work if it is not open.’

– Frank Zappa

Made with FlippingBook Ebook Creator