Inleiding organisatiekunde - Ten Berge, Oteman & Winckels

8.4 Cultuurdiagnose

275 275 277 278 278 281 281 282 282 282 283 284 285 286 288 289 291 292 293 295 298 299 302 302 303 304 305 306 306 307 307 308 309 310 310

8.4.1 Indeling van Harrison en Handy

8.4.2 Overige indelingen

8.5 Factoren die een cultuur bepalen

8.5.1 Omgeving 8.5.2 Medewerkers

8.5.3 Aard van de leiding en de geschiedenis

8.5.4 Omvang

8.5.5 Beschikbare hulpmiddelen en kennis

8.5.6 Doelstellingen

8.6 Cultuurverandering

8.6.1 Omgaan met weerstand

8.6.2 Fasen in het veranderingsproces van Kotter 8.6.3 Cultuurvaststelling en -verandering volgens de methode van Cameron en Quinn

8.7 Samenloop 8.8 Opdrachten

9 Trends en ontwikkelingen

9.1 Inleiding

9.2 (Macro-)economische ontwikkelingen 9.2.1 Ontwikkeling van de dollarprijzen

9.2.2 Eurobonds

9.2.3 Globalisering en de opkomst van de Newly Industrialized Countries

9.2.4 Nederland dienstenland

9.2.5 Innoveren

9.3 (Macro)politieke ontwikkelingen

9.3.1 Ongelijkheid 9.3.2 Polarisering

9.3.3 Verschuivende macht

9.4 Demografische ontwikkelingen

9.4.1 Geboorteoverschot

9.4.2 Migratie

9.4.3 Vluchtelingen

9.5 Sociaal-culturele ontwikkelingen 9.6 Ecologische ontwikkelingen

9.6.1 Duurzaamheid

Made with FlippingBook Ebook Creator