Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen - Goedegebure

Inhoud

Inleiding

11

Leeswijzer

15

1

De basis: lettergrepen en klanken

27 29

Lettergrepen en klanken in zeven stappen

DEEL I Prosodie

33

2

Klemtoon

35 37 41 45 49 55 56 63 65 69

De stomme e in zeven stappen (1) Samenstellingen in zeven stappen

Scheidbare werkwoorden in zeven stappen Zware eindlettergrepen in zeven stappen

3

Spreekritme

Spreekritme in zeven stappen

4

Intonatie

Vraag- en antwoordintonatie in zeven stappen

Zinsaccent in zeven stappen

DEEL II Klanken

73

5

Verbonden spraak

75 78

Verbonden spraak in zeven stappen

Made with FlippingBook - Online catalogs