Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen - Goedegebure

jullie input en die van alle cursisten, NT2-docenten en taalcoaches heb ik mijn inzichten steeds verder aangescherpt en is het idee voor dit boek ont staan. Heel erg bedankt daarvoor. Ook bedank ik alle meelezers en referenten die tijdens het schrijfproces werk in dit boek hebben gestoken. Jullie feedback heeft elke versie beter ge maakt. Verder ben ik veel dank verschuldigd aan Jeroen Hendriks, masterstu dent van de Radboud Universiteit. Ik begon Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen als een beschrijving van mijn kennis en ervaring en dit kreeg door jouw onderzoek een theoretische kers op de praktische taart. Tot slot enorm veel dank aan André en Niels: ik heb dit boek alleen kunnen schrijven met jullie steun en liefde. Dank jullie wel. En Karen? Die schrijft mij regelmatig vanaf de andere kant van de wereld en gebruikt als afsluiting altijd twee Nederlandse woorden die ze nog kent: ‘Met liefje’.

Marieke Goedegebure, 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs