Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen - Goedegebure

Voorwoord

Als elfjarige werd ik buiten schooltijd regelmatig opgevangen door Karen. Zij kwam uit Los Angeles en was voor een paar jaar in Nederland. Ze sleepte mij overal mee naartoe en zo kreeg ik het beste Engelse ‘taalbad’ dat ik me aan de vooravond van de middelbare school kon wensen. Natuurlijk probeerde ik haar ook wat Nederlands te leren. Van echt Nederlands spreken kwam het niet, maar we hadden veel lol als ze bij de groenteboer uien ging kopen. Ik zei tien keer ‘uien’ voor en zij zei tien keer ‘oien’ na. De groenteboer begreep Karen overigens prima als ze om ‘een kilo oien’ vroeg. En begrepen worden was op haar taalniveau al heel wat. Intussen weet ik dat er bij het leren van een goede uitspraak heel wat meer komt kijken dan alleen ‘papegaaien’. Na ruim twintig jaar ervaring met het trainen van anderstaligen betekent verstaanbaar leren spreken voor mij: het optimaliseren van de spreekvaardigheid. Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen is daarom niet primair gericht op het leren van de juiste articulatie standen, maar op het leren gebruiken van de Nederlandse woordstructuur, klemtoon, ritme, intonatie en klankcombinaties in de woorden en zinnen die de anderstalige kan gebruiken. Enerzijds is dit boek gebaseerd op mijn ervaring en anderzijds is het gebaseerd op de huidige inzichten in de literatuur over verstaanbaarheid en uitspraakdidactiek in een tweede taal. Daarmee is het een complete, onder bouwde leidraad voor het verbeteren van de verstaanbaarheid van anders taligen. Als NT2-docent word je stap voor stap door het materiaal geleid en krijg je bij elk onderdeel tips om de cursist bij te sturen. Dus: lees de instructies hardop en neurie, fluit en tik mee! Hoe vaker je dit boek gebruikt, hoe meer gevoel je zult krijgen voor de stappen en de achterliggende gedachte. Met een duidelijk uitgangspunt en doelgerichte stappen komt de cursist in korte tijd flink vooruit. Dankwoord Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen is gebaseerd op alle lessen, trai ningen, workshops en webinars die ik de afgelopen jaren heb gegeven, deels samen met mijn collega’s Charlotte Amesz en Paulien Westerduin. Dankzij

Made with FlippingBook - Online catalogs