Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen - Goedegebure

5 Verbonden spraak

reactie theater België kopiëren

[ree-jak-sie] [tee-jaa-t ə r] [Bel-gie-j ə ] [koo-pie-jih-r ə n] [b ə -am-t ə ] [g ə -in-tr ə -sihrt] [b ə -ant-woor-d ə n] [b ə -oor-dee-l ə n]

j

beambte geïnteresseerd beantwoorden beoordelen

Verbonden spraak in zeven stappen

België A: He b je dit weeken d t ijd? B: Nee, ik ga naar Belg ië . A: O, kers t mis i n Belg ië , leuk! B: Ja, het was een aa n bieding. A: Ben je met ou d en nieuw terug? B: Nee, ik blijf tot v ijf jan ua ri. A: Ont z etten d v eel plezier! B: Dank je wel!

Spreken en schrijven zijn twee verschillende dingen. Als we Nederlands spreken, verbinden we de klanken aan elkaar via vaste patronen. Dat noe men we verbonden spraak. Te weinig verbonden spraak of verbinden op de verkeerde manier klinkt onnatuurlijk en niet-Nederlands. Hierdoor kunnen mensen je slechter verstaan.

78

Made with FlippingBook - Online catalogs