Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen - Goedegebure

De stomme e in zeven stappen (1)

■ Plaatsnamen : plaats- en straatnamen hebben een lange historie en ge dragen zich daarom vaak niet volgens de regels. In samenstellingen zou de klemtoon op het eerste deel moeten liggen, maar we spreken Amster dam en Rotterdam uit als Amsterdam en Rotterdam. ■ Verschuiving : in woorden zoals iedereen , allemaal en altijd kan de klemtoon vaak op verschillende plaatsen gelegd worden: We zijn helemaal komen lopen en Zijn jullie helemaal gek geworden? . ■ Achtervoegsels : sommige achtervoegsels, zoals -baar , -tie(f ) en -isch , zorgen altijd voor een verschuiving van de klemtoon: actie – actief , open – openbaar , kritiek – kritisch . ■ Naar voren : de klemtoon wordt steeds vaker naar de voorkant van een woord geschoven. Dit lijkt vooral te gebeuren bij woorden die lijken op het Engels. Op radio en tv wordt bijvoorbeeld gesproken over Het budget van de afdeling financiële zaken . klemtoon in zeven stappen Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende onderdelen: de ‘stomme e’, samenstel lingen, scheidbare werkwoorden en zware eindlettergrepen.

DEEL I Prosodie

De stomme e in zeven stappen (1)

de ɘ

Tafel A: Wat een mooie tafel! B: Ja, die heb ik tweedehands gekocht. A: Wat heb je betaald? B: Twintig euro! A: Dat is niet veel! B: Nee. Ik zag hem op internet. Ik heb gelijk gebeld en gezegd dat ik wilde kijken. A: En toen? B: Toen mocht ik hem meteen meenemen. A: Leuk hoor, goed gedaan!

37

Made with FlippingBook - Online catalogs