Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen - Goedegebure

Lettergrepen en klanken in zeven stappen

Lettergrepen en klanken in zeven stappen

Burgerservicenummer A: Wat staat hier? B: Burgerservicenummer.* A: Wat is dat? B: Jouw nummer bij de overheid. A: Voor service? B: Ja, dat moet je gebruiken als je een formulier invult. A: En burger? B: Dat zijn wij. Alle mensen die in Nederland wonen. A: Oké. Dank je wel.

* ‘Service’ is een Engels woord. De tweede ‘e’ wordt daarom niet uitgesproken en telt ook niet als lettergreep.

We kun-nen woor-den in stuk-jes ver-de-len. Dat noemen we lettergrepen . Elke lettergreep bevat één klinkerklank* , met daaromheen een of meer me deklinkers. Lettergrepen zijn de basis voor verstaanbaar spreken. Als je lettergrepen weglaat of toevoegt ben je slecht verstaanbaar. * Vanaf hier worden ‘klinkerklanken’ kortweg ‘klinkers’ genoemd. Zie de inleiding bij dit hoofdstuk. Stap 1 Begrijpen ■ Bespreek de informatie uit het kader hiervoor. ■ Lees de dialoog voor die past bij het niveau van de cursisten. ■ Zet de woorden ‘voor’ en ‘overheid’ uit de dialoog op het bord en om cirkel de klinkers.

29

Made with FlippingBook - Online catalogs