Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen - Goedegebure

1 De basis: lettergrepen en klanken

Een cursist met zo’n ‘zachte’ moedertaal laat in het Nederlands de eind medeklinkers weg of voegt een klinker toe als een lettergreep op een harde medeklinker eindigt. Het verschil in ‘lettergreepbeleving’ kan ook samenhangen met de nota tie van woorden. In sommige talen (Arabisch, Hebreeuws) worden de klin kers niet altijd genoteerd. Het begrip ‘klinker’ als basis van de lettergreep moet bij cursisten met zo’n moedertaal daarom extra onder de aandacht gebracht worden. Dit geldt ook voor cursisten met een moedertaal die karakters hanteert – denk aan Chinees, Koreaans, Thais, Japans. Voor hen is het lastiger om lettergrepen in losse klanken op te delen. Letters en klanken Als we schrijven hebben we het over letters , als we praten gaat het over klanken . Dit is een wezenlijk verschil. Met de vijf klinkerletters in het al fabet schrijven we maar liefst 16 klinkerklanken. Met de overige 21 letters vormen we 18 medeklinkerklanken. In de tabel hieronder zijn alle klinker klanken weergegeven die door de klinkerletters a, e, i, o, u en y worden ge vormd. Van de medeklinkers zijn alleen die letters weergegeven die in het Nederlands een afwijkende uitspraak hebben.

Klinkers

Medeklinkers

Letter Klinkerklank

Letter Medeklinkerklank

a e

a, aa, au/ou

c

klinkt als s, k klinkt als k klinkt als ks

e, ee, stomme e, ei/ij, oe, eu

q x

i

i, ie, ei/ij, ui

o o, oo, oe, au/ou u u, uu, eu, ui, au/ou y klinkt als [ie] of [j]

28

Made with FlippingBook - Online catalogs