Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen - Goedegebure

Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen

Online studiemateriaal

Op www.coutinho.nl/verstaanbaarnederlands vind je het online studie materiaal bij dit boek. Dit materiaal bestaat uit: ■ Oefenmateriaal voor de cursist: • cursistenwerkbladen; • letterkennisoefeningen; • luisteroefeningen; • uitspraakoefeningen. ■ Ondersteunend lesmateriaal: • dialogen; • een liedjeslijst; • overzichten minimale paren, kapstokwoorden en -zinnen en invloed van de moedertaal; • bijstuuroefeningen; • spelonderdelen; • gedichten; • een voortgangsoverzicht. Oefenmateriaal voor de cursist Voor de cursisten is bij elk hoofdstuk een set cursistwerkbladen beschik baar. Hiermee kunnen de cursisten de zeven stappen voorbereiden en eva lueren. Verder kan de cursist de volgende oefeningen op de website zelfstandig uit voeren. De oefeningen zijn op drie niveaus, aangegeven met j, j j en j j j.

24

Made with FlippingBook - Online catalogs