Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen - Goedegebure

Leeswijzer

Stap 5 Oefenen – online en in de les

■ boek ■ website ■ cursisten werkblad ■ eventuele kapstok woorden

■ minimale paren (bijlage 1) ■ kleurkaartjes voor het geven van feed back (zie hieronder bij ‘Cursisten elkaar feedback laten geven’)

Materiaal:

Kies een oefening op een van de drie niveaus. Laat de cursist bij twijfel beginnen met de makkelijkste oefening. Voor de spreekoefeningen moet de cursist toegang hebben tot de website bij dit boek via pc, laptop of mobiele telefoon. De cursist slijpt de juiste uitspraak in door te oefenen met woorden, woordcombinaties en vraag- en antwoordoefenin gen. Vervolgens wordt de dialoog geoefend en voorgelezen. Stap voor stap leert de cursist te anticiperen op de juiste uitspraak.

Voorbereiding:

Doel:

Bijsturen Bij stap vijf worden tips gegeven om de uitspraak van de cursist bij te stu ren . Deze tips zijn gebaseerd op een aandachtspunt dat al beheerst wordt. De docent kan deze tips gebruiken bij de productieoefeningen van stap 5, 6 en 7.

Stap 6 Doen – in de les en daarbuiten

■ boek ■ cursisten werkblad

■ eventuele kapstokwoorden (bijlage 2) ■ minimale paren (bijlage 1) ■ kleurkaartjes voor het geven van feed back (zie hieronder bij ‘Cursisten elkaar feedback laten geven’)

Materiaal:

Kies een oefening op een van de drie niveaus. Begin bij twijfel met de makkelijkste oefening. De cursist leert het aandachtspunt gebruiken in gestuurde en minder gestuurde gesprekssituaties. Hij zal het daardoor bewuster gaan gebruiken en zichzelf sneller corrigeren.

Voorbereiding:

Doel:

19

Made with FlippingBook - Online catalogs