Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen - Goedegebure

Leeswijzer

Toelichting per stap

Stap 1 Begrijpen – in de les

■ boek ■ cursisten werkblad

■ eventuele kapstokwoorden (bijlage 2) ■ minimale paren (bijlage 1)

Materiaal:

Kies een van de drie dialogen. De dialogen zijn bedoeld als introductie, niet als oefening. Neem daarom bij twijfel de makkelijkste dialoog. Het is ook mogelijk om een andere (semi)authentieke tekst te gebruiken, bijvoorbeeld een dialoog uit de lesmethode, een lied of een videofragment. De cursist luistert globaal naar de dialoog en wordt zich er van bewust dat bepaalde uitspraakvarianten in het Neder lands effect hebben op de verstaanbaarheid. Er is geen goed of fout, de oefening is oriënterend.

Voorbereiding:

Doel:

Stap 2 Ervaren – in de les

■ boek ■ cursisten werkblad

■ eventuele kapstokwoorden (bijlage 2) ■ minimale paren (bijlage 1)

Materiaal:

NB Bij het behandelen van klanken is een kleine spiegel handig, bij klemtoon en intonatie wordt soms een elastiekje gebruikt. Oefen de instructie van tevoren. Bij deze stap mag het aan dachtspunt gerust een beetje overdreven worden. De cursist ervaart wat hij moet doen om de juiste uitspraak te krijgen en wat het effect is van variatie in lengte, toon hoogte en mondbeweging.

Voorbereiding:

Doel:

17

Made with FlippingBook - Online catalogs