Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen - Goedegebure

Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen

Omdat intonatie, klemtoon en ritme bepalend zijn voor de verstaanbaar heid, is het advies om eerst hoofdstuk 1 en deel I helemaal te behandelen. Daarna kunnen met deel II de losse klanken worden geoefend waarmee de cursist moeite heeft . Welke klanken dat zouden kunnen zijn, is in bijlage 5 over de invloed van de moedertaal terug te vinden. Houd wel in het achter hoofd dat hierin geen dialecten of streektalen aan de orde komen. Ook is het mogelijk dat de cursist bepaalde klanken al in een andere taal geleerd heeft. Het is daarom beter om aan het begin van de cursus een geluidsopname van de cursisten te maken en de aandachtspunten op het voortgangsoverzicht te noteren. Op basis daarvan kan een selectie uit de klanken worden gemaakt. Tot slot Soms vinden anderstaligen zelf de juiste toon in onze vreemde taal, zoals de kleermaker waar deze inleiding mee begon. Maar meestal is het nodig om cursisten expliciet bewust te maken van dit soort processen in het Neder lands. Ik wens je veel onderwijsplezier met Verstaanbaar spreken in zeven stappen .

14

Made with FlippingBook - Online catalogs