Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen - Goedegebure

Inleiding

Hij zocht een baan als kleermaker, maar volgens zijn re-integratiecoach was zijn Nederlands nog onvoldoende. Dus kwam hij bij mij voor een intake. Ik kreeg een ferme hand en met een grote glimlach zei hij joviaal: ‘Een héle goeie middag! Hoe is ’t?’ We brachten zijn taalniveau in kaart en aan zijn woordenschat en zinsbouw kon inderdaad nog wel het een en ander verbeterd worden. Na twee lessen belde hij af. Hij had een erg positieve indruk gemaakt tijdens een sollicitatiegesprek en de baan meteen gekregen. Een verstaanbare cursist is een succesvolle cursist. Juist als de woordenschat en de grammatica nog niet perfect zijn, zorgen een goede luistervaardigheid en verstaanbaarheid voor meer en beter contact met Nederlanders. Maar in de praktijk blijkt het vaak moeilijk om verstaanbaarheid in te passen in de NT2-les. Waar begin je mee? En hoe ga je verder? Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen geeft een duidelijk antwoord op die vragen. Doel van het boek Met Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen wil ik de NT2-docent meer grip geven op het uitspraakonderwijs, door het aanbieden van begrijpelijke informatie en een duidelijk stappenplan. Doelgroep Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen is bedoeld voor iedereen die les geeft aan anderstaligen en op een gestructureerde en effectieve manier wil oefenen met de uitspraak van het Nederlands. Met dit boek krijgt de docent alle daarvoor benodigde informatie op een presenteerblaadje. Onderbouwing In de afgelopen jaren heb ik honderden anderstaligen geholpen om ver staanbaarder te spreken. Daarnaast heb ik veel workshops gegeven aan taal vrijwilligers en docenten NT2. Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen is gebaseerd op die ervaring. Een paar inzichten uit de praktijk:

11

Made with FlippingBook - Online catalogs