Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen - Goedegebure

176 176 177

3 Overzicht kapstokzinnen a Kapstokzinnen ritme

b Kapstokzinnen intonatie

178

4 Overzicht voor- en achtervoegsels met stomme e

179

5 Overzicht invloed van de moedertaal

Literatuur

181

Made with FlippingBook - Online catalogs