Jos Marell en Els de Vaan - Praktische didactiek voor Natuur & Techniek

www.coutinho.nl/PDNT Met de code in dit boek heb je toegang tot je online studiemateriaal. Dit materiaal bestaat uit extra praktijkvoorbeelden, oefenopdrachten en sta- gesuggesties; werkbladen voor onderzoeks- en ontwerpactiviteiten en formats daarvoor; tips voor concrete activiteiten en materialen in de klas en daarbuiten; artikelen voor verbreding en verdieping; aanvullende bronverwijzingen, waar­ onder kinderboeken; een toelichting bij begrippen uit het boek en links.

Om je studiemateriaal te activeren heb je de onderstaande code nodig. Ga naar www.coutinho.nl/PDNT en volg de instructies.

Made with FlippingBook Ebook Creator