Jos Marell en Els de Vaan - Praktische didactiek voor Natuur & Techniek

1  Waar gaat het om bij Natuur & Techniek?

weten we soms letterlijk en figuurlijk niet waar we het moeten zoeken. Hoe selecteer je welke kennis voor de toekomst, en voor het onderwijs, belangrijk is? In het basisonderwijs zul je samen met collega’s en leerlingen uit het enorme aan- bod een betekenisvolle selectie moeten maken. Landelijk hebben collega’s daar eind 2019 nieuwe voorstellen voor gepresenteerd (zie de website van curriculum.nu en H22). Deze voorstellen worden nog nader uitgewerkt; daarna wordt duidelijk wat scholen gaan implementeren en hoe. De kennisinhoud van N&T in het basisonderwijs moet primair ontleend worden aan herkenbare onderwerpen uit de omgeving en het leven van de kinderen. Figuur 1.6 geeft daarvan een overzicht (zie ook § 16.1). Het is onder andere gebaseerd op publicaties van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), op enkele buitenlandse leerplannen en op de jongste curriculumvoorstellen. Op de website staat een uit- gebreidere versie. De leerlingen zullen door meegebrachte spullen, het delen van ervaringen en het inbrengen van vragen zelf specifieker aangeven wat voor hen betekenis heeft en waar ze meer van willen weten. Het is/wordt jouw taak als leerkracht om ze daarvoor vol- doende kansen te geven. 1.2.2 Natuur en techniek ‘doen’ Bij N&T gaat het niet enkel om kennis over en inzicht in de werkelijkheid, maar ook om de manier van werken. Leerlingen moeten dus ervaring krijgen met de karakte- ristieke denk- en werkwijzen voor natuur en techniek. Deze hebben de mensheid al veel gebracht en ze bieden ook de kinderen in deze eenentwintigste eeuw ruime ont- plooiings- en belevingsmogelijkheden. Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) vormt daarom een wezenlijk onderdeel van het programma, en niet alleen als een manier om kennis te vergaren. Het is ook een doel op zich: leren onderzoeken en leren technische producten te gebruiken, te onderhouden en te repareren, te ontwer- pen of verbeteren, en te maken. Dit alles zorgt voor vaardigheden en attituden die kinderen in het dagelijks leven, nu en later, goed van pas komen. Nieuwsgierigheid en creativiteit zetten hen vast en zeker in beweging en helpen hen vooruit. Door de aan- pak bij N&T geregeld te beoefenen, gaan de leerlingen onderzoek-, denk-, ontwerp- en maakvaardigheden steeds beter beheersen. Dat geldt ook voor houdingsaspec- ten als concentratie- en doorzettingsvermogen, zorgvuldigheid en kritische zin. Al doende wordt zichtbaar welke kinderen op dit terrein talent hebben. Het ontplooien hiervan geeft hun plezier en voldoening, en dient bovendien een maatschappelijk belang. N&T moeten ze daarom vooral geregeld kunnen doen, zowel de whizzkids als de doe-slimme kinderen!

30

Made with FlippingBook Ebook Creator