Jos Marell en Els de Vaan - Praktische didactiek voor Natuur & Techniek

7 Onderzoeken: zowel middel als doel

111 112 113 114 116 118 119 121 125 128 131 133 134 135 136 138 141 128

7.1 Onderzoeken begint met nieuwsgierigheid en twijfel

7.2 V-motoren voor nieuwsgierigheid 7.3 Nieuwsgierigheid stimuleren 7.4 Onderzoekende houding

7.5 Onderzoekend gedrag

7.6 Op weg naar meer planmatig en systematisch onderzoek

7.7 Onderzoek in soorten 7.8 Begeleiden van onderzoek

8 Weten en leren: over kennis en kennisverwerving

8.1 Wat je kinderen wilt laten leren 8.2 Weten of denken te weten? Misconcepten

8.3 Misconcepten herkennen

8.4 Misconcepten voorkomen of corrigeren

8.5 Openen van concepten 8.6 Conceptcartoons

8.7 Begrippenschema’s/conceptmappen

8.8 Bouwen aan begrip

Deel C Trossen los

145

9

Een flexibel lesmodel voor onderzoekend leren

146 148 154 158 160 160 164

9.1 Het basislesmodel nader bekeken 9.2 Voorbeelden van het zevenstappenplan

9.3 Flexibiliteit geboden

9.4 Lesopbouw in methoden voor Natuur & Techniek

9.5 Ieder zijn rol

9.6 Andere didactische modellen

10 Vragen bij onderzoekend leren

165

10.1 Geen Natuur & Techniek zonder vragen

165 167 168 171

10.2 Bedoelingen van vragen

10.3 Vragen in soorten tijdens onderzoekend leren

10.4 Waarderingsvragen

Made with FlippingBook Ebook Creator