Karim Amghar - Van radicaal naar amicaal

1 • Wat zijn polarisatie en radicalisering? r

maken voor vrouwen en in 1870 als eerste vrouw in Nederland werd toegelaten tot de hbs. Ook bijvoorbeeld Benito Mussolini begon als activist. De stichter van het fascisme begon zijn carrière als een ‘normale’ politicus met dromen voor een mooi Italië, maar hij werd steeds radicaler. Radi calisme is niet per definitie gevaarlijk. We spreken van radicalisme als nog binnen de kaders van de wet wordt gehandeld. Als iemand niet alleen ideeën heeft die in strijd zijn met onze democratie, maar ook buiten de kaders van de wet treedt en acties inzet waarbij de regels binnen de samenleving worden gebroken, noemen we hem een extremist. Mussolini begon een propagandablad om zijn natio nalistische ideologie te propageren en richtte een knokploeg op – de zwarthemden – die geweld gebruikte tegen andersdenkenden zoals de socialisten (Paxton, 2005). Met dat laatste werd hij een terrorist: iemand die buiten de wet staat en geweld gebruikt om zijn doelen te bereiken. Mussolini radicaliseerde dus van ‘normale’ politicus en activist tot extremist en terrorist.

24

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online