Karim Amghar - Van radicaal naar amicaal

1.1 • Polarisatie en radicalisering

Radicalisering ‘Radicalisering’ is een soms wat verwarrend containerbegrip waar onder ook activisme, extremisme en terrorisme worden geschaard. Voor mensen is het daaromookmoeilijk omdeze termgoed te begrij pen. Tijdens trainingen en lessen krijg ik dan ook vaak de opmerking dat de term vaag aandoet. Een leerling zei: ‘Meneer, radicalisering is toch als je mensen vermoordt uit naam van de islam?’ Men denkt dat als je over radicalisering spreekt, het dan automatisch over jihadisti sche radicalisering gaat of over terrorisme. Het is daarom van belang om de term goed te definiëren. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) definieert radicalisering als volgt:

19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online