Suzan Lutke - Als de muziek er al is

1 Muziekonderwijs: een duizenddingendoekje?

de wereld om hem heen. Zo ontwikkelt hij al doende zijn sociale, emotionele en communicatieve vaardigheden.

Onze overtuiging over muziekonderwijs is dat leerlingen in de muziekles leren een muziekinstrument te beheersen. Dat ze beter worden. Door die focus op de beheersing van muziek verliezen we de leerling vaak uit het oog als hij mu- zieklessen gaat volgen. Niet hij staat centraal in zijn persoonlijke noodzaak om zich door en met muziek te uiten, maar de methode van ‘muziek leren’ en de docent als specialist die hem volgens de methode zal leren muziek maken.

25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online