De_SOCIAAL_ONDERNEMER_DAGEVOS

Ruimte voor nieuwe spelers Er is ruimte gekomen voor andere verdelingen van maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarvoor zijn sociaal ondernemers aantrekkelijke nieuwe spelers. Bijvoorbeeld als aanjagers van innovatie en experiment, als verbinders met verschillende belangen en als uitvoerders van hybride businessmodellen. Bovendien stellen sociaal ondernemers heersende paradigma’s over ondernemen en economie aan de kaak en doen ze ervaring op met transities. En ze brengen het belang van integriteit en maatschappelijke impact terug in het economische debat. Ook al zijn sociaal ondernemingen vaak (nog) klein of opereren ze in een niche, hun bereik en impact zijn groter dan alleen het eigen bedrijfsresultaat. Zo vertalen ze ideeën in tastbare produc- ten en diensten en laten zien dat er marktkansen liggen. Ook experimenteren ze met nieuwe rollen voor stakeholders, bijvoorbeeld: Ä consumenten worden medeontwikkelaars, investeerders, abonnees of ambassadeurs; Ä overheden worden launching customers , opdrachtgevers of aandeelhouders; Ä grote bedrijven worden partners of sponsors. Als de inspanningen van sociaal ondernemingen worden gewaardeerd en ‘beloond’ door overhe- den, bedrijven en consumenten, zullen de effecten van sociaal ondernemen sterk toenemen.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online