De_SOCIAAL_ONDERNEMER_DAGEVOS

INLEIDING

Ruimte voor nieuwe oplossingen Je denkt misschien: Nederland en België zijn goedgeorganiseerde landen, de maatschappelijke taken zijn verdeeld en overal is wel een instantie voor. Hebben we nog nieuwe organisaties nodig? In dit boek stellen we dat elk land baat heeft bij ontwikkeling en groei van sociaal ondernemer- schap. Een paar argumenten: Ä De hedendaagse complexe maatschappelijke problemen kunnen niet door één institutionele partij (overheid, markt of civil society ) worden opgelost. Samenwerking en onderlinge versterking zijn nodig. Het lukt sociaal ondernemingen om verbindingen te maken tussen partijen, omdat ze waarden vertegenwoordigen die voor overheden, bedrijven en burgers betekenisvol zijn. Ä Op allerlei maatschappelijke terreinen (denk aan sociale zekerheid, zorg en welzijn) wordt de verzorgingsstaat omgevormd of afgebouwd. Op andere terreinen verschuiven inzichten. Bijvoorbeeld: lokale overheden faciliteren minder activiteiten voor de buurt en meer activitei- ten door en met de buurt. Sociaal ondernemingen kunnen die inzichten vormgeven in concrete producten en diensten. Ä Juist omdat er in ons land veel instituties zijn, kost het moeite om buiten de gebaande paden te gaan. Sociaal ondernemers zoeken expliciet naar vernieuwing. Ze combineren ondernemingszin met verbeeldingskracht, maken onverwachte combinaties en komen tot innovatieve oplossingen.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online