De_SOCIAAL_ONDERNEMER_DAGEVOS

Typologie I 4 Elke maatschappelijke kwestie vereist een specifieke aanpak. Deze aanpak wordt uitgewerkt in een bijpassend businessmodel, een eigen strategie voor stakeholdersmanagement en een eigen marke- ting- en communicatiestrategie. Ook de competenties van ondernemers en medewerkers moeten bij die aanpak passen. Bovendien wordt de impact per kwestie anders gemeten en zien de opties voor doorgroei en opschaling er anders uit. De specifieke aanpak per kwestie wordt hierna weergegeven in een typologie. Deze typologie geeft inzicht in het bedrijfsprofiel, de kansen en de bedreigingen en de passende ondersteuning van de overheid.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online