De_SOCIAAL_ONDERNEMER_DAGEVOS

Maatschappelijke kwesties of impactgebieden 3 Elke sociaal onderneming ontleent haar bestaansrecht aan een maatschappelijke kwestie die dichtbij speelt (zoals leefbaarheid in eigen wijk, dorp of stad) of mondiaal speelt (zoals wereldwijde ongelijkheid tussen arm en rijk). Aan de hand van een of meer kwestie(s) bepalen ondernemers welke bijdrage zij willen leveren en hoe ze dit gaan doen. Met andere woorden: met welk business- model ( 36 , 37 ) het bedrijf welke impact ( 42 ) gaat behalen.

Deze maatschappelijke kwesties zijn in categorieën in te delen: Ä arbeidsparticipatie Ä mondiale kwesties (zoals handelsketens)

Ä leefbaarheid, zorg en welzijn Ä duurzaamheid en circulariteit

Het is nuttig voor sociaal ondernemingen om expliciet aan te haken bij een van deze maatschap- pelijke kwesties omdat overheidsdiensten, ondersteuningsorganisaties, kennisinstellingen, keur- merken, subsidies en netwerken ook op basis van deze categorieën zijn georganiseerd. Voor een marktverkenning en stakeholdersanalyse is het belangrijk te bepalen welke actoren en factoren in deze categorie van belang zijn.

Hoe

Wat

Met wie

Waarheen

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online