De_SOCIAAL_ONDERNEMER_DAGEVOS

2

Motivaties

De motivaties om sociaal ondernemend aan de slag te gaan, zijn te rubriceren onder de volgende noemers, die in combinatie kunnen voorkomen: Ä Persoonlijke ervaringen : veel sociaal ondernemers hebben persoonlijke ervaringen opge- daan die hen aan het denken hebben gezet. Dat kan gaan over onverwachte ontmoetingen, ervaringen tijdens reizen of in de eigen kring van familie en vrienden. Door deze persoonlijke ervaringen zijn ze op ideeën gekomen voor nieuwe producten en diensten, die ze zelfstandig op de markt willen brengen. Ä Maatschappelijke betrokkenheid : veel sociaal ondernemers zijn betrokken bij een maatschap- pelijk vraagstuk en zijn ontevreden over de huidige aanpak. Ze denken dat snellere, efficiëntere en resultaatgerichtere opties haalbaar zijn en brengen die vervolgens in de praktijk. Ä Behoefte aan meer autonomie en verantwoordelijkheid : veel sociaal ondernemers werkten eerst bij een organisatie en raakten zo ingewerkt in een werkveld. Ze merkten dat binnen de organisatie niet voldoende ruimte is om veranderingen tot stand te brengen en een verschil te maken. De behoefte aan meer autonomie en verantwoordelijkheid bracht hen ertoe als zelfstandig sociaal ondernemer verder te gaan.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online