De_SOCIAAL_ONDERNEMER_DAGEVOS

1

Kenmerken van sociaal ondernemerschap in Nederland

Het begrip sociaal ondernemerschap werd rond 2011 in Nederland geïntroduceerd en is daarna tamelijk snel ingeburgerd. De discussie over een alomvattende definitie is nog gaande. Ä Sociaal ondernemerschap is in Nederland bottom-up ontstaan, dus op initiatief van de onder- nemers. Ä De grootste groep sociaal ondernemingen houdt zich bezig met arbeidsparticipatie en circulariteit. Ä Het aantal sociaal ondernemingen groeit, evenals de geboden werkgelegenheid en de behaalde omzet. Ä Een groot deel van de sociaal ondernemingen heeft een samenwerkingsrelatie met een ge- meente, ongeveer een derde werkt samen met een of meer grote bedrijven. Ä Ongeveer de helft van de sociaal ondernemingen is (ook) actief in het buitenland. Ä Er is (nog) geen landelijk overheidsbeleid voor sociaal ondernemerschap. Ä Steeds meer onderwijsinstellingen besteden aandacht aan sociaal ondernemerschap, in onder- zoek en onderwijs.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online