De_SOCIAAL_ONDERNEMER_DAGEVOS

WAT

Sociaal zijn en geld verdienen, gaat dat samen? Misschien komt die vraag je bekend voor. Het antwoord erop hangt af van de betekenis die je aan ondernemingen geeft. Je kunt ze indelen in twee smaken: profit of non-profit. Zo versmal je het bestaansrecht van een onderneming tot één kenmerk: winst of geen winst. We noemen dat single bottom line : er is maar één gegeven onder de streep dat telt. In de praktijk blijkt dat ondernemingen meer betekenissen hebben. Ze zijn bijvoorbeeld een prettige werkgever of leveren mooie producten of diensten waarvan veel mensen profiteren. We noemen dat multiple bottom line of meervoudige waardecreatie. Bovendien, ondernemin- gen veranderen de samenleving: ze creëren nieuwe markten, nieuwe producten en diensten. Maatschappelijke waarde en financiële waarde kunnen goed samengaan als veel verschillen- de stakeholders de ondernemingsactiviteiten ervaren als winst. Blijft de vraag: Maar sociaal ondernemingen moeten toch wel geld verdienen? Net als regu- liere bedrijven werken sociaal ondernemingen voor de waardering van hun stakeholders, dat is hun winst. Dat er verschillende wegen leiden naar verschillende soorten winst, kun je in het vervolg van deze rubriek lezen.

Hoe

Wat

Met wie

Waarheen

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online