Mantelzorg in de ggz_De Graaff

aan een slechte jeugd of een slechte opvoeding door ouders, met name de moeder. Tegenwoordig weten we wel beter. Een psychische aandoening kan ie dereen treffen . Tevens weten we dat psychische aandoeningen te verklaren zijn door een interactie tussen genetische factoren en omgevingsfactoren. Zorgprofessionals die in het verleden zijn opgeleid, hebben de kennis over mantelzorg níét opgedaan tijdens hun studie. Zij hebben onvoldoende kennis over de mantelzorg meegekregen. Het kost bovendien tijd oude ge woontes af te leren en nieuw gedrag aan te leren. De zorgprofessionals van de toekomst kunnen wel meteen het ‘goede’ leren. Het is daarom geweldig dat dit boek de mantelzorg centraal stelt.

Wiepke Cahn

hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen aan de Universiteit Utrecht en hoofd onderzoek van het zorgprogramma Lijf & Leven

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker