Jan de Bas & Frank Brinkman - Geschiedenis InZicht

1.7  Open vragen

2 Lees de volgende stelling: ‘We weten in de eenentwintigste eeuw meer af van de omgang die de prehistorische mens had met de dood dan van zijn dagelijks leven.’ a Verklaar deze stelling. b Op welke manier kunnen we meer te weten komen over de prehistori- sche opvattingen met betrekking tot het dagelijks leven? c Wat is het verband tussen de stelling en een van de kenmerkende aspec- ten van deze periode? 3 Waarom eindigde de Prehistorie in de Lage Landen veel later dan in het huidige Midden-Oosten?

1950-heden 1900-1950 1800-1900 1700-1800 1600-1700 1500-1600 1000-1500 500-1000 3000 vC-500 tot 3000 vC

4 Noem drie verschillen tussen de eerste stedelijke gemeenschappen en de steden uit onze eeuw.

5 Wat wordt bedoeld met ‘prehistorische stress’?

| 33

Made with FlippingBook Learn more on our blog