Frank & van de Vooren-Fokma - Onderzoek in de juridische praktijk

4.3 Uitvoering van een interview 4.4 Telefonisch interviewen 4.5 Focusgroepen interviewen 4.6 Verwerken van interviews

56 57 58 59 61 61 61 62 63 64 65 66 66 69 69 71 72 75 75 75 77 78 79 80 83 83 84 87 89 92 93 96 96 96 99 99 99

5 Enquêtes

5.1 Wat is een onderzoeksenquête? 5.2 Opzetten van een enquête

5.2.1 Samenstellen steekproef 5.2.2 Grootte van je populatie 5.2.3 Enquêtevragen opstellen 5.2.4 Routeren binnen je enquête

5.3 Uitvoering van een enquête 5.4 Telefonisch enquêteren

6 Bronnenonderzoek

6.1 Wat is bronnenonderzoek? 6.2 Opzetten van bronnenonderzoek 6.3 Uitvoering van bronnenonderzoek

7 Observatieonderzoek

7.1 Wat is observatieonderzoek?

7.1.1 Wanneer is observatieonderzoek een geschikte methode?

7.2 Opzetten van observatieonderzoek

7.2.1 Wat ga je observeren?

7.2.2 Je eigen rol tijdens observatieonderzoek

7.3 Uitvoering van observatieonderzoek

8 Analyse van onderzoeksgegevens

8.1 Sorteren en ordenen

8.1.1 Analyse van kwalitatieve gegevens 8.1.2 Analyse van kwantitatieve gegevens

8.2 Weergeven van je bevindingen

8.2.1 Weergeven in tekst 8.2.2 Weergeven in beeld

8.3 Concluderen

8.3.1 Deelconclusies 8.3.2 Slotconclusie

9 Presenteren van onderzoek

9.1 Het schrijven van een onderzoeksrapport

9.1.1 Aanpak voor het schrijven van een onderzoeksrapport

9.1.2 Voorbereidende fase

100 103

9.1.3 Voorbereiding per hoofdstuk

Made with FlippingBook Online newsletter