Frank & van de Vooren-Fokma - Onderzoek in de juridische praktijk

1.3 • Naar een onderzoeksplan

maken. Zet je telefoon voor je naar binnen gaat op de vliegtuigstand; zo kun je niet gestoord worden maar nog wel de opnamefunctie gebruiken als je dat wilt. Naar een onderzoeksplan Het opdrachtgesprek is de basis voor je onderzoeksplan, maar het is goed mogelijk dat je meer informatie nodig hebt. Misschien moet je zelfs nog wat andere directbetrokkenen spreken om tot een goed onderzoeksplan te ko- men. Hoe dan ook weet je na je opdrachtgesprek wat de kern van je onder- zoek moet zijn, en kun je je gaan inlezen. Het is belangrijk om dat te doen, zodat je je centrale vraag en deelvragen goed kunt verwoorden. Ook is het belangrijk om de juiste onderzoeksmethode(n) te kiezen. Hoe je dat doet, lees je in het volgende hoofdstuk. Daarin vind je ook meer informatie over het onderzoeksplan. Doorlopende casus: Ken jij je rechten?

1.3

Advocatenkantoor Abdullah en De Wit is gespecialiseerd in jeugdstraf- recht. De advocaten merken dat jongeren vaak niet zo goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten als ze gearresteerd worden op verdenking van een strafbaar feit. Ze weten bijvoorbeeld vaak niet of ze verplicht zijn hun telefoon af te staan, of dat ze niet verplicht zijn vragen te beantwoor- den voordat ze een advocaat hebben gesproken. Dat kan hun zaak (nega- tief ) beïnvloeden. Ze willen dat hier onderzoek naar gedaan wordt.

21

Made with FlippingBook Online newsletter