Frank & van de Vooren-Fokma - Onderzoek in de juridische praktijk

1.2 • Het gesprek voeren

welke onderwerpen je wilt bespreken, en de opdrachtgever vragen of deze daar nog aanvullingen op heeft. Kern In de kern van het gesprek ga je dieper in op het onderwerp: wat ga ik eigen- lijk onderzoeken? Bespreek daarbij de volgende onderwerpen: Î Î Achtergronden van het onderzoek. Wat is de aanleiding voor het onderzoek? Gaat het om een bestaande si- tuatie, of wil de organisatie zich vast voorbereiden op bijvoorbeeld een komende wetswijziging? Î Î Het doel van het onderzoek. Wil de opdrachtgever bijvoorbeeld ergens een advies over, of moet er ook een concreet product komen, zoals een beslisboom of een lijst met FAQ’s? Î Î Details van het onderzoek. De inhoud hiervan hangt erg af van het onderwerp. Denk aan zaken als de volgende: Hoe groot of dringend is het probleem? Wie hebben er allemaal mee te maken? Wat zijn de wensen van de opdrachtgever? Î Î Het uitvoeren van het onderzoek. Bespreek hierbij welke onderzoeksmethodes geschikt zijn (breng je eigen ideeën hierover naar voren, en sta open voor de suggesties van de op- drachtgever), maar heb het ook over de omvang van het onderzoek, de duur ervan (je opleiding stelt hier waarschijnlijk bepaalde eisen aan), en eventuele ondersteuning of kosten. Let op dat het onderzoek dat je gaat doen niet te groot wordt voor de tijd die je hebt. Slot Aan het eind van het gesprek vat je de belangrijkste punten samen: wat moet er precies onderzocht worden, en wat weet je nu over de manier waarop je dat gaat doen? Ook belangrijk is om te benoemen wat er nu gaat gebeuren. Welke afspraken maak je met de opdrachtgever? Wanneer hoort hij of zij weer van je, en op welke manier? Wanneer lever je je onderzoeksplan in? Wees hierin voorzichtig: je kunt beter beloven iets binnen drie weken te doen en het dan na twee weken al inleveren, dan dat je om uitstel moet vragen omdat je toch meer tijd nodig hebt. Opdracht 1.2 Lees de casus ‘Vermoeden van een arbeidsovereenkomst?’ nog eens door. Bereid je voor op een gesprek met het hoofd van de centrale afdeling HR Services. Stel een topiclijst op die je kan helpen om tijdens het gesprek zo veel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de vragen en wensen van de afdeling.

19

Made with FlippingBook Online newsletter