Frank & van de Vooren-Fokma - Onderzoek in de juridische praktijk

1 • Opdrachtgesprek

Opdracht 1.1 Jij gaat het opdrachtgesprek voeren met mevrouw Tjie A Son, hoofd van de centrale afdeling HR Services. Wat moet je nog weten en opzoeken voor je dit gesprek kunt voeren? Het gesprek voeren Tijdens het gesprek maak je veel gebruik van de basisvaardigheden van za- kelijke gespreksvoering: luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD). Je laat merken aan je gesprekspartner dat je luistert naar diens antwoorden door non-verbale feedback (zoals oogcontact en knikken) en verbale feedback (bij- voorbeeld ‘ja’ zeggen, doorvragen en samenvatten). Doorvragen en samen- vatten zijn belangrijke manieren om je ervan te verzekeren dat je voldoende en goede informatie krijgt, en om te controleren of je de ander goed hebt be- grepen. Vraag dus door als je iets niet helemaal begrijpt, of als je concretere informatie nodig hebt. Vat geregeld samen wat de ander gezegd heeft. Het kan handig zijn om een opname van het gesprek te maken. De meeste smartphones hebben al een dictafoonapp geïnstalleerd, en anders kun je die makkelijk vinden. Vraag wel altijd toestemming aan de opdrachtgever voor- dat je een opname maakt, en zorg ervoor dat je goed weet hoe de app werkt, en dat je voldoende geheugen- en batterijcapaciteit hebt. Een groot voor- deel van het maken van een opname is dat je minder aantekeningen hoeft te maken tijdens het gesprek, en je dus beter kunt concentreren op wat de ander zegt. Het kan overigens nog steeds nuttig zijn om pen en papier bij je te hebben. Stel dat je opdrachtgever een vrij lang antwoord geeft op je vraag, dan kun je tussendoor in steekwoorden de zaken noteren waar je later in het gesprek op door wilt vragen. Ook heb je dan nog wat aantekeningen als de opname mislukt is. 1.2.1 Opbouw van het gesprek Een zakelijk gesprek bestaat altijd uit een inleiding, kern en slot. Een paar vaste zaken komen hierin altijd aan bod. Denk eraan dat jij de leider van het gesprek bent. Jij moet namelijk alles te weten zien te komen wat je nodig hebt voor het opstellen van je onderzoeksplan. Daarvoor is het belangrijk dat je de rode draad in het gesprek vasthoudt. Ook moet je de tijd in de gaten houden. Inleiding In de inleiding van het gesprek stel je jezelf voor, vertel je wat het doel van het gesprek is en hoelang het gesprek ongeveer zal duren. Ook kun je vertellen

1.2

18

Made with FlippingBook Online newsletter