Frank & van de Vooren-Fokma - Onderzoek in de juridische praktijk

1 • Opdrachtgesprek

gaat uitvoeren) te spreken. Probeer dat zo snel mogelijk te doen, zodat je hun bevindingen ook kunt meenemen in je onderzoeksplan. Oriëntatie op de organisatie Lees je in over de organisatie: is het een groot of een klein bedrijf, is het een overheidsinstantie, non-profit of commercieel? Met welke rechtsgebieden houdt ze zich bezig? Bekijk in elk geval de website van de organisatie zelf, en kijk eventueel of je ook nog andere informatie kunt vinden op internet. Oriëntatie op het onderwerp Hoeveel je weet over de onderzoeksopdracht, wisselt enorm. Soms heeft een organisatie een vacature uitgezet met veel informatie, maar het kan ook dat jij een bedrijf zelf benaderd hebt met de vraag of je er een onderzoek kunt uit- voeren. In dat laatste geval is het heel goed mogelijk dat je nog maar weinig kennis hebt over de opdracht. Bedenk in elk geval over welk rechtsgebied de opdracht gaat, en wat je daarover al weet. Kijk of je vast wat globale informa- tie kunt vinden, zodat je in elk geval de belangrijkste termen kent. Ook is het goed om je alvast in te lezen over actuele zaken die spelen op dit gebied. Je vindt daarover veel informatie in kranten en juridische tijdschriften. Oriëntatie op het onderzoek In hoeverre je je van tevoren al kunt oriënteren op het onderzoek, hangt erg af van hoeveel informatie je al hebt. Is de vacatureomschrijving redelijk uit- gebreid, dan kun je vast nadenken over welke onderzoeksmethodes je zou kunnen toepassen. Maar als je maar heel weinig informatie hebt, is dat lastig. Zorg er dan voor dat je goed weet welke methodes er zijn, zodat je je ideeën daarover kunt bespreken met de opdrachtgever. Oriëntatie op het gesprek We zeiden het hiervoor al: na dit opdrachtgesprek moet je voldoende infor- matie hebben om tot een onderzoeksplan te komen. De precieze invulling daarvan kan per opleiding wat verschillen (controleer dus altijd de onder- delen en vereisten bij je eigen opleiding), maar het plan zal in elk geval de volgende onderdelen bevatten: Î Î aanleiding voor het onderzoek Î Î doel van het onderzoek Î Î centrale vraag en deelvragen Î Î onderzoeksmethodes en verantwoording

16

Made with FlippingBook Online newsletter