Frank & van de Vooren-Fokma - Onderzoek in de juridische praktijk

1

Opdrachtgesprek

Praktijkgericht onderzoek begint vaak met een gesprek met de opdrachtge- ver. De functie van dat gesprek kan verschillen. Is het al zeker dat jij het on- derzoek gaat uitvoeren, of zijn er meerdere kandidaten? In dat laatste geval heb je waarschijnlijk eerst een gesprek dat meer lijkt op een sollicitatiege- sprek. Pas als je de opdracht ‘binnen’ hebt, voer je het gesprek over de details van het onderzoek zelf. In dit hoofdstuk lees je hoe je je goed kunt voorbereiden op dit opdrachtge- sprek, en hoe je het gesprek tot een goed einde kunt brengen. Tot slot leer je hoe je het gesprek verwerkt in een onderzoeksplan. Voorbereiding Het is altijd belangrijk om je goed voor te bereiden op een zakelijk gesprek, en een opdrachtgesprek is daar geen uitzondering op. Studenten vinden het vaak lastig om zich voor te bereiden op dit gesprek, omdat ze nog weinig kennis hebben over het rechtsgebied waar het onderzoek over moet gaan. Gelukkig is dat in dit stadium niet zo heel belangrijk; het belangrijkste doel van het gesprek is namelijk om erachter te komen wat de opdrachtgever pre- cies onderzocht wil hebben, en daar heb je meestal niet heel veel inhoudelijke kennis voor nodig. Bij het voorbereiden op het gesprek is het belangrijk dat je weet bij wat voor organisatie je bent. Lees je daar dus op in, en laat tijdens het gesprek merken dat je je in de organisatie hebt verdiept. Op die manier wek je meer vertrouwen bij je opdrachtgever. Doel van het gesprek Na afloop van het gesprek moet je een onderzoeksplan opstellen. Om dat goed te kunnen doen, moet je precies weten wat je zou moeten onderzoeken. Het is echter niet altijd mogelijk om in één gesprek alles duidelijk te krijgen. Het kan bovendien handig zijn om niet alleen de opdrachtgever, maar ook enkele directbetrokkenen (bijvoorbeeld van de afdeling waar je je onderzoek

1.1

15

Made with FlippingBook Online newsletter