Frank & van de Vooren-Fokma - Onderzoek in de juridische praktijk

Onderzoek in de juridische praktijk

Online studiemateriaal Op www.coutinho.nl/onderzoekjuridischepraktijk vind je het online stu- diemateriaal bij dit boek. Dit materiaal bestaat uit: • filmpjes • links en bijlagen • een begrippentrainer Als je je hebt aangemeld, kun je de QR-codes gebruiken om snel bij het juiste materiaal te zijn. Docenten kunnen via de website docentenmateriaal aanvragen.

14

Made with FlippingBook Online newsletter