Kayzel - Veranderen met verstand en gevoel

Rob Kayzel

De ku n s t va n o rg a n i s a t i eve ra n d e r i n g

u i t g e v e r ij

c o u t i n h o

Made with FlippingBook Annual report