Janssen - Basisboek huiselijk geweld

1 • Definitie en begripsafbakening

doen zich in ons land elk jaar 200.000 ernstige incidenten voor. Als we de minder ernstige incidenten erbij optellen, zijn het er zelfs meer dan een mil joen (Van der Veen & Bogaerts, 2010). Van de vrouwen die door geweld om het leven komen, wordt 51% gedood door de eigen (ex-)partner (cbs, 2017). Als gevolg van geweld achter de voordeur vallen er, volgens schattingen in verschillende publicaties, elk jaar zeker 150 dodelijke slachtoffers: 75 vrou wen, 25 mannen en 50 kinderen. Dat zijn drie dodelijke slachtoffers per week. Ter vergelijking: de politiestatistieken melden per jaar twee of drie incidenten Justitie heeft vijf jaar cel geëist tegen Henk K. uit Bunschoten. De orthodox-gere formeerde vader van 19 kinderen zou jarenlang geweld hebben gebruikt tegen zijn zoons en dochters. In Utrecht kwamen vier aanklachten op tafel tegen Henk de voe ger, zoals de aannemer en vishandelaar in het dorp wordt genoemd. Het om beschul digde hem van poging tot doodslag met een kettingzaag op een van zijn zoons, stel selmatige mishandeling van ten minste tien kinderen, het opsluiten van zijn kroost en misbruik van een van zijn dochters. De verdachte en zijn advocaat zeggen dat de kinderen valse aangifte hebben gedaan nadat de vader hen had beschuldigd van diefstal uit het huis. Bron: AD , 26 april 2018 Geweld in gezinnen vormt een inconvenient truth : veel mensen weten dat het er is, maar hebben het er liever niet over. Over andere typen van geweld – bijvoorbeeld geweld in het uitgaansleven of terroristische aanslagen – praat men gemakkelijker. Daarover wordt moeiteloos verbijstering of woede geuit. Wat is er zo bijzonder aan huiselijk geweld? Geweld in de publieke en semipublieke ruimte is in de meeste gevallen open lijk geweld, terwijl geweld in gezinnen voor de buitenwereld doorgaans on zichtbaar is. De pleger doet er vaak van alles aan om te voorkomen dat het slachtoffer ermee naar buiten treedt en er met anderen over praat. En het slachtoffer schaamt zich, legt de schuld voor het geweld vaak gedeeltelijk bij zichzelf of wil de pleger niet afvallen en zwijgt erover. Veel slachtoffers ont kennen zelfs dat er geweld gebruikt is, ook als de politie of een hulpverlener er rechtstreeks naar vraagt. Daardoor kan het gebeuren dat vrouwen – want zij zijn verreweg het vaakst het slachtoffer – vele malen worden mishandeld voordat ze ermee naar buiten treden of via anderen, familie of buren bijvoor beeld, een melding bij de politie doen. Als de omgeving van slachtoffer en van ‘zinloos geweld’ waarbij een dodelijk slachtoffer valt. Vijf jaar cel geëist tegen brute vader van 19 kinderen

1.2 Kenmerken van geweld in gezinnen

26

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker