Janssen - Basisboek huiselijk geweld

1 DEFINITIE EN

DEEL EEN

BEGRIPSAFBAKENING

Wat verstaan we onder huiselijk geweld en kindermishandeling, welke defini tie hanteren we hiervoor en komt onze definitie van huiselijk geweld overeen met de definities die andere landen of de Verenigde Naties hanteren? In wel ke omvang doet huiselijk geweld zich voor, welke gevolgen kan het hebben en welke oorzaken zijn er aan te wijzen? In dit hoofdstuk gaan we in op het begrip ‘huiselijk geweld’ (paragraaf 1.1). Vervolgens zetten we in paragraaf 1.2 en 1.3 de kenmerken en gevolgen van dit type geweld op een rijtje. Huiselijk geweld kan vanuit zeer verschillende perspectieven worden bekeken. Ook die zetten we uiteen (paragraaf 1.4). In paragraaf 1.5 bespreken we kort de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in onze kijk op huiselijk geweld en de aanpak ervan. Hierna wordt in paragraaf 1.6 een definitie gegeven die we iets verder uitwerken en nuanceren. Tot slot bespreken we enkele onderzoeken, aan de hand waarvan we een beeld krij gen over de omvang van huiselijk geweld (paragraaf 1.7). Het lijkt wel of onze samenleving steeds gewelddadiger wordt. Gewelddadi ge overvallen zijn aan de orde van de dag. Een Syrische man steekt met een mes drie mensen in Den Haag neer. Een schietpartij in een winkelcentrum in Alphen kost zeven mensen het leven. Het televisieprogramma Opsporing verzocht toont vrijwel iedere week beelden van gewelddadige overvallen. Bij na dagelijks staan er berichten in de krant over geweld tegen beroepskrach ten tijdens hun werk: politiemensen, buschauffeurs, treinconducteurs, am bulancepersoneel en het personeel in ziekenhuizen – vooral bij de afdeling spoedeisende hulp. Al bijna net zo vaak duiken er in de pers berichten op over verkrachtingen, seksueel misbruik van kinderen en over netwerken van pedofielen die kinderporno uitwisselen. Van alle vormen van geweld komt huiselijk geweld verreweg het meeste voor. Geen enkele vorm van geweld maakt zo veel slachtoffers. Volgens onderzoek

1.1 Geweld in gezinnen: an inconvenient truth

25

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker