Janssen - Basisboek huiselijk geweld

Inleiding

Online studiemateriaal Op www.coutinho.nl/huiselijkgeweld4 vind je het online studiemateriaal

bij dit boek. Dit materiaal bestaat uit: ò ò opdrachten bij elk deel van het boek;

ò ò links naar relevante websites bij elk deel van het boek; ò ò informatie over deskundigheidsbevordering (‘Bijblijven!’). Verder vind je bij deel 3 van het boek: ò ò signalenkaarten; ò ò informatie over risicotaxatie-instrumenten; ò ò links naar de methodieken zoals beschreven in hoofdstuk 10. Voor docenten is informatie opgenomen over beschikbare films, waaronder de film Zingen in het donker (Mutsaersstichting), en over trainingsmogelijk heden. Advies Als het onderwerp in dit boek aansluit bij persoonlijke ervaringen, kan dat de be hoefte oproepen om erover te praten. Zoek in zo’n geval iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld een docent of eenmedestudent, en praat erover. Wie professionele hulp nodig heeft, vindt in dit boek diverse websites met adressen en telefoonnummers van hulpverlenende instanties. Aarzel niet omer gebruik van temaken. Ze zijn ervoor.

21

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker